Пещера Съева дупка е една от най-красивите и облагородени пещери в България.

Носи името си от братята Съю и Сею, които са използвали пещерата за укритие по време на османското владичество.

Входът на пещерата се намира под отвесен скален откос, обрасъл с бръшлян, мъхове и папрат. Дължината на пещерата е 400 метра, температурата целогодишно е между 7-11 градуса, а влажността варира между 96-99%. Предполага се, че пещерата е образувана преди около 3,5 милиона години. Била е проучена за пръв път през 1883 година от професор Златаров, а 10 години по-късно неговия пример последвали и братята Шкорпил. През 1963 година Съева дупка е обявена за природна забележителност.

Наричана “Подземната перла” на България пещерата се състои от 5 зали. Купена, наречена така заради характрено образувание с формата на купа сено, е първата зала до входа на пещерата.  До нея се достига, слизайки се по метална стълба. Срутището, образувана при голямо земетресение през 1893г., когато от тавана са валяли каменни блокове и сталактити, е втората зала.  Следва Хармана – зала със забележителна акустика, в която се изнасят концерти. Четвъртата зала е Белият замък – тук се намира огромен сталактон под формата на замък и петата зала е Космоса – наречена така, заради сталактон под формата на ракета.

В периода от 1990 г до 2004 г. пещерата е затворена и по-късно ограбена.

 

Днес за това свидетелстват липсващите върхове на сталактити, поругани от вандали. Не унищожавайте и пазете чисто – това е кътче от нашата Родина!

В пещерата са снимани сцени от българския детски сериал „Неочаквана ваканция“.

Пещера Съева дупка се намира в близост до с. Брестница, обл. Ловеч.

Пещера Съева дупка

Пещера Съева дупка

Пещера Съева дупка

Пещера Съева дупка   Пещера Съева дупка

Пещера Съева дупка

 

[BTEN id=“1179″]